Lyrics:Twisting (Remix)

From This Might Be A Wiki
Twisting (Remix)
By: They Might Be Giants
Year: 2008

Twsitin'! Twist! Twist! I wanna- I wanna twist again. Twistin'! Twist! Twistin'! Twistin'! Twistin'! Twistin'! I wanna twist again. Twistin'!