Lyrics:Take Out The Trash (Simlish)

From This Might Be A Wiki
Take Out The Trash (Simlish)
By: They Might Be Giants
Year: 2008

Gurn! Wee na took a la treesh ee wosh yi geb an ork Teb a nok a ku pak aru? Gurn! Puh chee kap a la brah apper wok he sned Apper ebbyfulk a din

Vu hab a figgeedow a wiley gong eeba nookee zoggy zaggy bakey zoos Buvvy awl eeba leeba lokka trifey fu eeba bunko chopa wo hey kee zu

O kiko, gurn! Wee na took a la treesh ee wosh yi geb an ork Teb a nok a ku pak aru? Gurn! Wee na giva la slim? Geeba cokey strain. Gebba gubara gooly goo

Wah, eesa play baheega mayka neeba Eeba stee gokka kuba bakka moo? Wah ya neeba eeba tonk abakkla lee chee Teeba wah bah teen gobba clonch tee doo?

O kiko, gurn! Wee na took a la treesh ee wosh yi geb an ork Teb a nok a ku pak aru? Gurn! Wee na giva la slim? Geeba cokey strain. Gebba gubara gooly goo

Ee nok seena uba booza la som Buh sum booza la som eeba Thooshdee noo Ee nok seena uba booza la som Buh sum booza la som eeba Thooshdee noo Ee nok seena uba booza la som Buh sum booza la som eeba Thooshdee noo

Gurn! Wee na took a la treesh ee wosh yi geb an ork Teb a nok a ku pak aru? Gurn! Puh chee kap a la brah apper wok he sned Apper ebbyfulk a din

Gurn! Wee na took a la treesh? Gurn! Wee na took a la treesh? Gurn! Wee na took a la treesh ee wosh yi geb an ork Teb a nok a ku pak aru?

Gurn! Wee na took a la treesh ee wosh yi geb an ork Teb a nok a ku pak aru? Gurn! Wee na giva la slim? Geeba cokey strain. Gebba gubara gooly goo